Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά Δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο

 

 
 

Τα ενδημικά δάση με Juniperus spp. αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας (κωδικός: 9560*) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Οικοτόπων  (92/43/ΕΕ). Επι του παρόντος στην  Κύπρο δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη απόδειξη ότι έχουν εφαρμοστεί ενεργά  μέτρα διατήρησης για την προστασία και αποκατάσταση αυτού του απειλούμενου οικοτόπου. Το έργο αυτό είναι το πρώτο έργο LIFE που θα ασχοληθεί με όλες τις γνωστές θέσεις του οικοτόπου εντός των περιοχών Natura 2000 στην Κυπριακή  Δημοκρατία. Αυτό περιλαμβάνει την περιοχή του Τροόδους, καθώς και άλλες δύο περιοχές (Ακάμα, Μαδαρή-Παπουτσά), όπου ο οικότοπος έχει μόλις πρόσφατα εντοπιστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες είναι πλέον πρόθυμες και δεσμεύονται για την προστασία του οικοτόπου στο σύνολό του. Το έργο επίδειξης θα θέσει σε εφαρμογή, δοκιμάσει, αξιολογήσει και διαδώσει δράσεις και μεθοδολογίες που δεν είναι οικίες στην Κύπρο τόσο σε γεωγραφικό, όσο και σε οικολογικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. Επιπλέον, το έργο συνάδει με τις εθνικές προτεραιότητες όπως αποδεικνύεται από τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή των δύο αρμόδιων εθνικών αρχών (Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος) για την υλοποίηση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015.