Πρόοδος 

 

Δράση Εξέλιξη
Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις
Α.1 Απογραφή και χαρτογράφηση του οικοτόπου  
Α.2 Σύνθεση και δομή του οικοτόπου  
Α.3 Σχέδια Παρακολούθησης του οικοτόπου  
Α.4 Διαχειριστικά Σχέδια του οικοτόπου  
Α.5 Εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών   

 

 
C. Υλοποίηση δράσεων διατήρησης
C.1 Οριοθέτηση και περίφραξη του οικοτόπου   
C.2 Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την ανταγωνιστική βλάστηση  
C.3 Πρόληψη των πυρκαγιών  
C.4 Ενίσχυση της αναγέννησης  
C.5 Αποκατάσταση  
C.6 Παρεμβάσεις διαχείρισης επισκεπτών και υποδομές  
C.7 Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός θεμελιωδών ειδών  

 

 
D. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση αποτελεσμάτων
D.1 Ενημερωτική εκστρατεία  
D.2 Ανάπτυξη ιστοτόπου  
D.3 Εκλαϊκευμένη Έκθεση   
D.4 Συμμετοχή σε συνέδρια  
D.5 Οδηγίες για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου  
D.6 Ντοκιμαντέρ  
D.7 Εκστρατεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 

 
Ε. Συνολική λειτουργία του έργου και παρακολούθηση
Ε.1 Συντονισμός και διαχείριση έργου  
Ε.2 Παρακολούθηση έργου  
Ε.3 Επιστημονική Επιτροπή  
Ε.4 Δικτύωση  
Ε.5 Επιτροπή εμπλεκόμενων φορέων  
Ε.6 Μετά-LIFE σχέδιο διατήρησης  

 

 

Ολοκληρώθηκε >   Σε εξέλιξη >    Προσεχής >