Παραδοτέα

 

 

Ονομασία Παραδοτέου

 

 

Δράσεις

 

 

Λήψη

Τρία Δελτία Τύπου D.1 2012 - 2013 - 2014
Τρία άρθρα σε εφημερίδες / περιοδικά D.1 POLITIS 01/12 - 04/12 - 06/12 - 07/14 - 01/15 - EOC 04/12 - 05/13 - AGROTIS 6/12 - ADESMEFTOS 06/12 - AVANT 11/13 - AVANT 7/14
Δήλωση Πολιτικής E.1 PDF
Πρωτόκολλο Παρακολούθησης E.2 PDF
Τρεις τοπικές συναντήσεις εργασίας με τις κοινότητες D.1 Platres 04/12 - Drouseia 06/12 - Press Release 2012
Ενημερωτικό Δελτίο D.1 2012 - 2013 - 2014
Ανάπτυξη Ιστοτόπου D.2 Ιστότοπος
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων A.1 Βιβλιογραφία - Δεδομένα
Τέσσερις έγχρωμοι χάρτες με τα όρια της κατανομής του οικοτόπου A.1

J.excelsa_map
J.excelsa_distr

J.phoenicea_map
J.phoenicea_distr

J.foetidissima_map J.foetidissima_distr

J.oxycedrus_map
J.oxycedrus_distr

Τρεις εκθέσεις σχετικά με τη δομή των πληθυσμών του Juniperus spp. A.2 Έκθεση
Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια D.4

Πόστερ2012 - Περίληψη άρθρου2012
Πόστερ2013 - Περίληψη Άρθρου2013α - Περίληψη Άρθρου2013β
Περίληψη Άρθρου2014

Τρία Σχέδια παρακολούθησης A.3 Ακάμας - Μαδαρή - Τροόδος
Τρία Σχέδια Διαχείρισης A.4 Ακάμας - Μαδαρή - Τροόδος
Τρεις εκθέσεις με τα αποτελέσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων των επισκεπτών A.5 Ακάμας - Μαδαρή - Τροόδος

Τρεις χάρτες με τις κατάλληλες θέσεις για τις προτεινόμενες δράσεις διαχείρισης των επισκεπτών

A.5 Ακάμας - Μαδαρή - Τροόδος
4000 Ενημερωτικά Φυλλάδια (2000 αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα και 2000 αντίτυπα στα αγγλικά) D.1 Ελληνικά - Αγγλικά

Τρεις χάρτες με τις περιοχές όπου ο ανταγωνισμός με συνυπάρχουσα βλάστηση είναι ιδιαίτερα

έντονος

C.2 Ακάμας - Μαδαρή - Τροόδος
Ειδικές οδηγίες για την απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης C.2 Οδηγίες
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού D.7 Εκπαιδευτικό υλικό
Οργάνωση ημερίδας για τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης D.7 Ολοκληρώθηκε

Οριοθέτηση επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου με "ήπια" περίφραξη

C.1 Ολοκληρώθηκε
Περίφραξη επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου στον Ακάμα C.1 Ολοκληρώθηκε
Δεκαέξι ενημερωτικές πινακίδες
D.1 Ακάμας - Τροόδος - Μαδαρή

Τρεις χάρτες (1:1000) με προσδιορισμό των θέσεωνγια την κατασκευή αντιπυρικών ζωνών και την

εγκατάσταση σημείων πληροφόρησης και προηγμένων συστημάτων υδατοδεξαμενών

C.3 Ακάμας - Τροόδος - Μαδαρή
Εγκατάσταση 40 κάδων απορριμμάτων C.6 Ολοκληρώθηκε
Εγκατάσταση 20 κατευθυντήριων πινακίδων C.6 Ολοκληρώθηκε

Έκθεση για τις θέσεις αποκατάστασης του οικοτόπου και τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολοθηθεί

C.5 Έκθεση
Παραγωγή 120 δενδρυλλίων C.7 Ολοκληρώθηκε
Εγκατάσταση δέκα ενημερωτικών πινακίδων που να απαγορεύουν το ανάμμα φωτιάς C.3 Ολοκληρώθηκε

Τρεις εκθέσεις από τις επισκέψεις των μελών της ομάδας σε άλλες περιοχές όπου υλοποιήθηκαν/

υλοποιούνται παρόμοια έργα

E.4

1η έκθεση δικτύωσης
2η έκθεση δικτύωσης
ENSCONET 2013
3η έκθεση δικτύωσης

Εγκατάσταση των περιοριστικών εμποδίων στην πρόσβαση των επισκεπτών στον οικότοπο C.6 Ολοκληρώθηκε
Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών C.3 Ολοκληρώθηκε
Δημιουργία συστημάτων υδατοδεξαμενών C.3 Ολοκληρώθηκε

Ανάπτυξη πρωτοκόλλων αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης-ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών Juniperusspp.

C.7 Πρωτόκολλο
Οδηγίες προστασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου (100 εκτυπώσεις και 200 CD-ROMs) D.5 Έκθεση
Ντοκιμαντέρ για τον οικότοπο (1000 DVDs) D.6 Ντοκιμαντέρ
Πρακτικά του εργαστηρίου των εμπειρογνωμόνων E.4 Πρακτικά
Αποθήκευση 12 παρτίδων σπόρων στην τράπεζα σπόρων C.7  
Εκλαϊκευμένη έκθεση (200 copies) D.3 Έκθεση

Έκθεση σχετικά με την προστασία και τη βελτίωση των σημαντικών ειδών του οικοτόπου

C.5 Έκθεση
Οργάνωση Τελικής Ενημερωτικής ημερίδας D.1 Ολοκληρώθηκε
Μετά-LIFE σχέδιο διατήρησης E.6 PDF
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ E.1 PDF