9560* Ενδημικά δάση της Μεσογείου με Juniperus spp. (Παράρτημα Ι Οδηγίας των Οικοτόπων)Σχετίζονται με τον τύπο


Σχετίζονται με τον τύπο oικοτόπου G3.9 της ταξινόμησης EUNIS - κωνοφόρα δάση που κυριαρχούνται από Cupressaceae Taxaceae.

Ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9560* αποτελείται από δάση που κυριαρχούνται από Juniperus spp. της Μεσογείου και των βουνών της Ανατολίας. Οι δενδρώδεις σχηματισμοί θαμνώνων πιο ευρείας εξάπλωσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Τα πιο σημαντικά είδη είναι τα εξής:

  • Δασικές εκτάσεις με ισπανική άρκευθο (Juniperus thurifera) εξαπλώνονται κυρίως στην Ιβηρική χερσόνησο, στην Κορσική και στις ανώτερες Μεσογειακές πλαγιές της περιοχής των Άλπεων (Πυρηναία, νοτιοδυτικές και δυτικές Άλπεις). Δάση ισπανικής αρκεύθου εμφανίζονται κυρίως στο βόρειο ανατολικό τεταρτημόριο της Ισπανίας αν και είναι καθαρά υπολειμματικά δάση τα οποία βρίσκονται στη νότια πλευρά της Αλμπαθέτε (Albacete). Η Ισπανική άρκευθος συγκροτεί συνήθως μια πολύ ανοικτή δασώδη περιοχή, συχνά μαζί με πουρνάρια και την πορτογαλική δρυ. Ο Juniperus thurifera της Κορσικής βρίσκεται σε ανοιχτά ορεινά δάση, μερικές φορές αναμειγνύεται με Pinus laricio και περιορίζεται σε λίγες κοιλάδες στο εσωτερικό της Κορσικής, η οποία χαρακτηρίζεται από ακραίες καιρικές μεταβολές (Pinnera, Rudda, Pruniccia).
  • Ο Juniperus oxycedrus ssp. badia κυριαρχεί σε δάση που βρίσκονται σε πρόποδες με όξινα υποστρώματα, σε οροπέδια, σε φαράγγια και σε ποτάμια του βορειοδυτικού τετάρτου της Ιβηρικής Χερσονήσου (δυτικό τμήμα της κεντρικής οροσειράς, οροπέδια, βουνά και φαράγγια στην λεκάνη απορροής του ποταμού Duero, στα σύνορα μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας).
  • Συνοδό είδος είναι το Q. ilex ssp. Ballota. Αμιγή ή μικτά δάση φοινικικής αρκεύθου (Juniperus phoenicia) βρίσκονται κυρίως στην Ισπανία (ηπειρωτικοί και παράκτιοι ξηροί τύποι), στα Κανάρια νησιά, στα νησιά του Αιγαίου, στην Κύπρο και στη δυτική Τουρκία.
  • Μακαρονήσια δάση αρκεύθου (Juniperus cedrus, Juniperus brevifolia) των Καναρίων Νήσων και των Αζόρων.
  • Δάση όπου κυριαρχεί η ελληνική άρκευθος (Juniperus excelsa) στα βουνά της βόρειας Ελλάδας, στην Κύπρο (Τρόοδος) και την Ανατολία.
  • Το Βουνοκυπάρισσο (Juniperus foetidissima) κυριαρχεί σε δάση της Βαλκανικής χερσονήσου, στην Κύπρο και την Ανατολία.
  • Η Συριακή άρκευθος (Juniperus drupacea) κυριαρχεί σε δάση της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας.