Συνολική Λειτουργία του έργου και Παρακολούθηση


 

1234

Δράση Ε1: Συντονισμός και διαχείριση του έργου (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ελέγχων)

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 • Το Πανεπιστήμιο Frederick ανέπτυξε και παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε οικονομικά θέματα (δελτία χρόνου εργασίας, τιμολόγια, κλπ).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 • Πραγματοποιήθηκε  ο 1ος εξωτερικός έλεγχος του έργου στο Δασικό Σταθμό Αθαλάσσας (γραφεία Δασικού Μηχανικού) στις 21 του μηνός.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Προετοιμασία και υποβολή της Εναρκτήριας Έκθεσης στην εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του έργου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 • Οι εταίροι του έργου συμμετείχαν σε συνεδρίαση στην Αθαλάσσα στις 15 Απριλίου, όπου πραγματοποιήθηκε ο 2ος εξωτερικός έλεγχος για την πρόοδο του έργου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 • Υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης στην ομάδα παρακολούθησης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε η 3η επίσκεψη εξωτερικού ελέγχου του έργου στις 28 Μαρτίου. Στη συνάντηση έγινε επίσκεψη στην περιοχή στη Μαδαρή που πρόκειται να φυτευτεί με J. excelsa τον ερχόμενο Νοέμβριο, στην τράπεζα σπερμάτων στο Μεταλλείο Αμιάντου, στην περιοχή στο Τρόοδος όπου γίνεται η αποκατάσταση του οικοτόπου με J. foetidissima, μέτρα για τη διαχείριση των επισκεπτών και περίφραξη του οικοτόπου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015                                                                                                      

 • Η ετήσια έκθεση για την πρόοδο δράσεων διατήρησης συντάχθηκε και παραδόθηκε στο διαχειριστή του έργου. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • Η 4η επίσκεψη εξωτερικού ελέγχου του έργου σε συνδυασμό με την επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 29 - 30 Απριλίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου στο Τμήμα Δασών με στόχο τη συζήτηση για την ολοκλήρωση του των τελευταίων λεπτομερειών του προγράμματος και την συγγραφή της τελικής έκθεσης.

 


 

Δράση Ε.2: Παρακολούθηση της προόδου του έργου

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

 • Ετοιμασία του πρωτοκόλλου παρακολούθησης της προόδου του έργου.

ΜΑΙΟΣ 2012

 • Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης του έργου εγκρίθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Συνεχής παρακολούθηση του έργου και ενημέρωση του πρωτοκόλλου παρακολούθησης, αξιολόγηση της προόδου των δράσεων και των παραδοτέων.

 

Δράση Ε.3: Επιστημονική Επιτροπή

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

 • Επιτυχής διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής (9-10 Απριλίου 2012). Η συνάντηση στις 9/04 έγινε στα γραφεία του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, με ενημέρωση για την πρόοδο του έργου και των επιμέρους δράσεων. Στις 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον οικότοπο 9560* με Juniperusphoenicea στη χερσόνησο του Ακάμα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου η 2η συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής στη Λευκωσία. Αρχικά έγινε παρουσίαση της προόδου του έργου και συζήτηση και στη συνέχεια επίσκεψη σε επιλεγμένες περιοχές του έργου στο Τρόοδος. Η εκδρομή περιλάμβανε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Σπερμάτων, καθώς επίσης και επίσκεψη στον οικότοπο με Juniperus foetidissima και στις νέες φυτεύσεις με Juniperus oxycedrus στα Μακριά Κοντάρκα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

 • Ο επικεφαλής της ομάδας του ΑΠΚΥ είναι σε επαφή με τον επικεφαλή της ομάδας διαχείρισης του προγράμματος και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την διοργάνωση της τελευταίας συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2015.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • Η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής έλαβε χώρα στις 15 - 16 Απριλίου. Η συνάντηση αποτελούνταν από επιτόπια επίσκεψη δύο ημερών σε όλες τις περιοχές του έργου ώστε να καταδειχθεί η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέσω του JUNIPERCY.

ΙΟΝΙΟΣ 2015

 • Τα πρακτικά της τρίτης συνάντησης της Επιστημονικής Επιτροπής έχουν ολοκληρωθεί και αποστάληκαν σε όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.

 

Δράση Ε.4: Δικτύωση με άλλα έργα LIFE

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 • Δικτύωση με το έργο LIFE07 NAT/GR/000296 που πραγματοποιείται στην Κρήτη (Junicoast) και το έργο LIFE04 NAT/ES/000064 στην Τενερίφη.   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

 • Συμμετοχή των μελών της ομάδας JUNIPERCY στη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής του Junicoast (LIFE07 NAT/GR/000296) στην Κρήτη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Επιτυχής διοργάνωση κοινής συνάντησης μεταξύ των έργων Junicoast (LIFE07 NAT/GR/000296) και JUNIPERCY στη Λευκωσία (21-22 Νοεμβρίου), προκειμένου να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών. Συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του JUNIPERCY μαζί με μέλη της ομάδας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Η πρώτη ημέρα περιλάμβανε παρουσιάσεις και συζήτηση ενώ τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε εκδρομή στο Τρόοδος και συζητήσεις στο πεδίο σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης. Τέλος, ετοιμάστηκε και ένα άρθρο για την εκδήλωση αυτή για το ενημερωτικό δελτίο του LIFE.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

 • Συμμετοχή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου Frederick στο εργαστήρι “Managing Wetlands for Birds”, (Λευκωσία 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου) το πλαίσιο του έργου LIFE Oroklini - LIFE10 NAT/CY/000716.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Επίσκεψη στην Βαλένθια, στην Ισπανία (11-15/11/13) για δικτύωση με το έργο LIFE03 NAT/E/000064 (Alta Montaña Valencia – Gestión y puesta en valor de 3 hábitats de alta montaña – Improvement of conservation status of three priority habitat types 9530*, 9580* and 9560* - Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τριών οικοτόπων προτεραιότητας 9530*, 9580* και 9560*).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Τρία μέλη της ομάδας του έργου επισκέφτηκαν την Πρέσπα στα πλαίσια διήμερης συνάντησης (9-10 Δεκεμβρίου) με συντελεστές τους έργου JunEx (LIFE12 NAT/GR/000539). Τα μέλη της ομάδας αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες αναφορικά με την διατήρηση και αποκατάσταση του στοχευόμενου οικότοπου με Αοράτους.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 •  Πραγματοποιήθηκε επαφή με τον επικεφαλή του έργου  JunEx  (LIFE12/NAT/GR/539) και συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση επισκέψεων δικτύωση σε επόμενο στάδιο. Η πρώτη επίσκεψη του έργου JunEx στην Κύπρο οργανώνεται για τον Οκτώβριο του 2014 ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη του JUNIPERCY στην Πρέσπα, στην Ελλάδα, εντός του Νοεμβρίου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

 • Το Τμήμα Δασών οργάνωσε με επιτυχία τη συνάντηση για τη διαχείριση των μεσογειακών οικοτόπων στο πλαίσιο της Πλατφόρμας LIFE Nature στην Πόλη Χρυσοχούς μεταξύ 9-10/10/2014.
 • Επιπλέον, στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από μέλη της ομάδας του έργου LIFE JunEx (LIFE12 NAT/GR/000539) από την Πρέσπα. Έγινε επίσκεψη στην αναδάσωση της Μαδαρής, καθώς και στο δασικό φυτώριο του Δασικού Σταθμού Πλατανιών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Τρία μέλη της ομάδας του JUNIPERCY επισκέφθηκαν τις Πρέσπες σε μια δραστηριότητα δικτύωσης δύο ημερών (9-10 Δεκεμβρίου) με το έργο LIFE + JunEx (LIFE12 NAT/GR/000539).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 • Η αναφορά δράσεων δικτύωσης (Παραδοτέο) για την επίσκεψη στο πρόγραμμα JunEx στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών υποβλήθηκε με την έκθεση προόδου του προγράμματος στις 30/1/2015.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 • Η ομάδα διαχείρισης του Έργου οργανώνει το Εργαστήριο Εμπειρογνωμόνων το οποίο θα υλοποιηθεί τον Απρίλιο του 2015. Πέραν από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τα οποία θα παρευρίσκονται, έχουν προσκληθεί εμπειρογνώμονες τόσο από άλλες χώρες όσο και από την Κύπρου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το Εργαστήρι Εμπειρογνωμόνων στις 16-17 Απριλίου, σε διήμερη εκδήλωση με επίσκεψη στο Τρόοδος την πρώτη ημέρα και συνάντηση τη δεύτερη. Εκτός από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, άλλοι εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό συμμετείχαν καθώς και ενδιαφερόμενοι φορείς από την Κύπρο. Εκπρόσωποι από τα έργα LIFE+ με τα οποία το JUNIPERCY έχει δικτυωθεί (έργα από τις Πρέσπες-Ελλάδα, την Κρήτη-Ελλάδα και τη Βαλένθια-Ισπανία) συμμετείχαν επίσης στο εργαστήρι.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Τα πρακτικά από το Εργαστήριο Εμπειρογνωμόνων έχουν συνταχθεί και αποστάληκαν σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

Δράση E.5: Επιτροπή ενδιαφερόμενων φορέων

 

ΜΑΙΟΣ 2012

 • Πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων στα γραφεία του Τμήματος Δασών (Αθαλάσσα, Λευκωσία) στις 24/05/2012.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • Στο πλαίσιο της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων, ο συντονιστής του έργου διοργάνωσε μονοήμερη εκδήλωση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού εκπροσώπων από τις τοπικές κοινότητες. Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσίαση της προόδου του έργου και το πεδίο εφαρμογής και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων (τοπικές αρχές) και τον συντονιστή.     

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

 • Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων πραγματοποιήθηκε στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους στις 30/10/2013. Ο κύριος στόχος ήταν να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινότητες για τις προσπάθειες διατήρησης και διαχείρισης του έργου και να τις ενθαρρύνει να συμμετάσχουν. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι από τις γειτονικές τοπικές κοινότητες, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Επαρχιακό Γραφείο Διοίκησης Λευκωσίας και αντιπρόσωποι από τους εταίρους του έργου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων στις 28/06/2014.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων έχει προγραμματιστεί για τις 21/05/2015 κατά τη διάρκεια της Πανευρωπαικής ημέρας για το Δίκτυο Natura 2000 στην περιοχή της Μαδαρής - Παπούτσας.

ΜΑΙΟΣ 2015

 • Πραγματοποιήθηκε η 4η και τελευταία συνάντηση της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων στις 21/05/2015 στην περιοχή Μαδαρής – Παπούτσας. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών για την πανευρωπαϊκή μέρα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων για τη σημασία του Δικτύου Natura 2000 στην προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και την ευημερία του ανθρώπου, καθώς και για την προβολή της  συμβολής του Προγράμματος LIFE. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, άλλοι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι.